Ile trwa sprawa rozwodowa?
4 września, 2018
Kierowanie dzieckiem
6 września, 2018

Zmiany w prawie spodkowym

W niedzielę 18.10.2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która wprowadza ważną zmianę w prawie spadkowym. Spadkobiercy, którzy nie złożą w terminie 6 miesięcy oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku już nie przyjmą go wprost, ale z dobrodziejstwem inwentarza. Co to oznacza? Nie będą oni już odpowiadać za długi spadkowe bez ograniczeń, a jedynie do wysokości odziedziczonego majątku. Taki zapis ma przede wszystkim chronić spadkobierców przed długami, o których nie mieli pojęcia.

Jak to wygląda w praktyce? Jeśli nie złożymy oświadczenia o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku w całości, w przypadku przyjęcia w spadku majątku w wysokości 10 tysięcy zł i długów w wysokości 50 tys. zł, będziemy zobligowani do pokrycia długów zmarłego tylko do wysokości 10 tys. zł. W takim wypadku, potocznie rzecz ujmując, wyjdziemy na zero. Jeśli jednak będziemy chcieli zatrzymać cały spadek, np. z uwagi na ważne rodzinne pamiątki, wtedy złożymy oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, co będzie wiązało się z koniecznością poniesienia odpowiedzialności za wszystkie długi zmarłego.

Nowelizacja wprowadza jeszcze jedną bardzo istotną zmianę- zasady ustalania stanu majątku spadkowego. Dotąd spis inwentarza był sporządzany przez komornika, co wiązało się z dodatkowymi kosztami, którymi obciążani byli spadkobiercy. Zgodnie z nową regulacją- spadkobiercy sami będą mogli przygotować i złożyć w sądzie, bądź przed notariuszem tzn. „wykaz inwentarza”, sporządzony według wzoru ustalonego przez ministra sprawiedliwości.

Nowe przepisy nie mają zastosowania do spadków, które zostały otwarte przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, co oznacza, że nie dotyczą spadków po osobach zmarłych przed 18 października 2015r.