Jaki sąd rozstrzyga sprawy o rozwód?
6 września, 2018
Gdzie poświadczę podpis i dowód osobisty?
6 września, 2018

Właściwość sądu- co to takiego?

Bardzo często zdarza się słyszeć określenie „właściwość sądu”, czy też „sąd właściwy”. Co to faktycznie znaczy?

Przepisy określają dokładnie, jaki sąd rozstrzyga jaką sprawę – jest to właśnie „właściwość sądu”. Inaczej mówiąc, sąd właściwy to taki, który jest odpowiedni pod względem rodzaju sprawy oraz miejsca, w którym sprawa będzie rozpatrywana.

Wyróżniamy „właściwość rzeczową” polegającą na tym, że prawodawca wyraźnie określa, jakiego rodzaju sprawy rozpoznaje sąd rejonowy, jakie okręgowy, apelacyjny. Na przykład do właściwości sądu rejonowego należą m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o podział majątku, o zniesienie współwłasności, o zapłatę ( jeśli ich wartość nie przekracza 75 tys. PLN). Do właściwości sądu okręgowego należą zaś np. sprawy o rozwód, o zapłatę kwoty powyżej 75 tys. PLN, o naruszenie dóbr osobistych i In. Sąd apelacyjny jest w głównej mierze sądem II instancji, co oznacza, że rozpatruje odwołania od wyroków sądów niższego rzędu.

„Właściwość miejscowa” zaś to określenie, które dotyczy nie typu sądu, a miejsca, w którym będzie rozstrzygana dana sprawa (dotyczy to nie tylko miejscowości, ale konkretnego sądu jeśli w danym mieście jest ich więcej niż jeden, np. w Szczecinie w przypadku sądu rejonowego może być to Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum lub Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód).

Jak znaleźć sąd właściwy?

Najłatwiej jest w przypadku sądów okręgowych, które rozstrzygają np. sprawy o rozwód. W Polsce jest 45 sądów okręgowych, zatem łatwo zorientować się, który będzie właściwy dla danej miejscowości. Trochę trudniejsza jest sytuacja, kiedy daną sprawę rozpoznaje sąd rejonowy, a w mieście, w którym mieszkamy lub w pobliżu naszej miejscowości takich sądów jest kilka. Sądy rejonowe posiadają administracyjny podział, z którego wynika, które ulice i miejscowości należą do ich właściwości. Na stronach internetowych sądów, a także w siedzibie sądu znajdziemy szczegółowe informacje, jaki obszar obejmuje dany sąd.

Np. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie na stronie głównej publikuje informacje jakie adresy i ulice są objęte jego właściwością: http://szczecin-centrum.sr.gov.pl/bip2/index.php?id=361

W przypadku trudności w odnalezieniu informacji na stronie internetowej sądu, proponuję wykonać telefon do Biura Obsługi Interesanta Sądu. Po podaniu konkretnej ulicy, uzyskamy informację, czy dany sąd jest właściwy, czy też nie obejmuje swoim obszarem danego adresu.