Kto jest ojcem dziecka?
4 września, 2018
Nie stać mnie na adwokata
4 września, 2018

Sąd opiekuńczy – tzn. jaki?

W przepisach dotyczących małoletnich często pojawia się termin „sąd opiekuńczy”. Warto od razu zauważyć, że nie jest to żaden rodzaj sądu jak np. sąd rejonowy, czy okręgowy. Niecelowe jest zatem szukanie sądu opiekuńczego w obrębie swojej miejscowości. Sądem opiekuńczym będzie każdy sąd miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć. Dla spraw dotyczących małoletnich właściwym jest zazwyczaj sąd właściwy dla miejsca zamieszkania małoletniego i ten właśnie sąd jest dla niego sądem opiekuńczym.

 

Dla przykładu: Mały Jaś zamieszkuje w Szczecinie, przy ul. Narutowicza. Jego mama chcąc złożyć do sądu wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego Jasia powinna złożyć go do sądu opiekuńczego właściwego dla miejsca zamieszkania Jasia. Sądem tym będzie Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, który swoją właściwością miejscową obejmuje ulicę Narutowicza w Szczecinie. Pisma dotyczące małoletnich kierujemy do „wydziału rodzinnego” lub „wydziału rodzinnego i nieletnich” sądu właściwego.