O zachowku kilka słów
4 września, 2018
Kto jest ojcem dziecka?
4 września, 2018

Przysposobienie – czyli potocznie adopcja

Przysposobienie, potocznie nazywane adopcją jest instytucją powszechnie znaną, jednak nie każdy wie, że w polskim prawie istnieją różne rodzaje przysposobienia, które rodzą odmienne konsekwencje prawne. Dlatego też jeżeli zdecydujemy się na przysposobienie dziecka, warto zagłębić się bardziej i dowiedzieć się z czym się to dla nas wiąże.

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wyróżnione zostały trzy rodzaje przysposobienia:

1) przysposobienie pełne – stosunek jaki łączy osoby które dziecko przysposabiają z samym dzieckiem jest podobny do tego, który łączy rodziców z dzieckiem. Więzi z biologiczną rodziną zostają zerwane, a nawiązane zostają z nową. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia prawa spadkowego, bo dziecko takie dziedziczy nie tylko po nowych rodzicach, ale także po nowych dziadkach, wujkach, ciociach, rodzeństwie. Może być rozwiązane za zgodą sądu z ważnych powodów.

2) przysposobienie niepełne – polega na tym, że więzi powstają między przysposobionym a przysposabiającym i rozciągają się na dzieci przyspobionego, tzn. że Ci którzy dokonują (adopcji) stają się rodzicami dla przyspobionego (dziecka), ale także dziadkami dla jego dzieci. Dziecka takiego, nie wiążą jednak więzi z innymi członkami nowej rodziny, ponieważ zachowuje je (poza nowymi rodzicami) ze starą rodziną. Może być podobnie jak przysposobienie pełne rozwiązane z ważnych powodów.

3) przysposobienie całkowite – ma miejsce w sytuacji, gdy rodzice biologiczni dziecka wyrażą zgodę na przysposobienie dziecka bez wskazania osoby, która ma tego dokonać. Wywołuje takie samie konsekwencje jak przysposobienie pełne, nie może być jednak rozwiązane.