Ojcostwo dziecka i instytucja zaprzeczenia ojcostwa – część I
6 września, 2018
Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka
6 września, 2018

Ojcostwo dziecka i instytucja zaprzeczenia ojcostwa – część II

Cel procesu o zaprzeczenie ojcostwa

Celem procesu o zaprzeczenie ojcostwa jest usunięcie stanu prawnego niezgodnego z rzeczywistym biologicznym pochodzeniem dziecka, a więc uchylenie dotychczasowego ustalenia na podstawie domniemania, że mąż matki jest ojcem dziecka. Cel ten można osiągnąć tylko przez wykazanie dowodami przede wszystkim biologicznymi, że mąż matki nie jest ojcem dziecka.

Stronami procesu o zaprzeczenie ojcostwa mogą być wyłącznie te osoby, których interes w wyniku sprawy jest osobisty i bezpośredni i których legitymację zarówno czynną, jak i bierną reguluje ustawa. Legitymację czynną w procesie o zaprzeczenie ojcostwa ma: mąż matki dziecka, matka dziecka, dziecko i prokurator.

Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa należą do właściwości rzeczowej sądów rejonowych. Powództwo wytacza się wyłącznie przed sąd miejsca zamieszkania powoda.

Skutek wyroku zaprzeczającego ojcostwo

Wskutek prawomocnego wyroku zaprzeczającego ojcostwo ustają prawa i obowiązki wynikające ze stosunku rodzicielstwa. Ustaje zatem, i to ze skutkiem wstecznym, władza rodzicielska męża matki. Zachowują jednak nadal ważność czynności prawne dokonane w imieniu dziecka, w zakresie których mąż matki działał jako jego przedstawiciel ustawowy, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo obrotu, lecz także ze względu na skuteczność samego domniemania ojcostwa.

Prawomocny wyroku zaprzeczający ojcostwo wyłącza ze skutkiem wstecznym prawo dziedziczenia po sobie osób, które do chwili tego zaprzeczenia były uważane za strony stosunku rodzicielskiego. Zapadłe już postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, uwzględniające ojcostwo prawne męża matki, może być uchylone lub zmienione.

Wyrok zaprzeczający ojcostwo powoduje także ustanie wzajemnego obowiązku alimentacyjnego dziecka i męża matki.

Sąd przekazuje właściwemu urzędowi stanu cywilnego odpis prawomocnego wyroku zaprzeczającego ojcostwo męża matki w celu dokonania stosownej wzmianki w akcie urodzenia dziecka.

Warto zapamiętać:

Nie można skutecznie wytoczyć powództwa o zaprzeczenie ojcostwa męża matki przed urodzeniem się dziecka