Sąd opiekuńczy – tzn. jaki?
4 września, 2018
Ile trwa sprawa rozwodowa?
4 września, 2018

Nie stać mnie na adwokata

Chyba nikt nie chciałby być zmuszony do „chodzenia po sądach“. Niekiedy jednak sytuacja życiowa po prostu zmusza nas do załatwiania spraw na drodze sądowej. Świadomość prawna obywateli w Polsce nie jest niestety wysoka. Na pewno brakuje zajęć w szkołach, upowszechniających znajomość wiedzy o naszych prawach i obowiązkach. Wiele osób znajduje się w sytuacji finansowej niepozwalającej im na sfinansowanie usług adwokata, czy radcy prawnego, który mógłby ich reprezentować w sądzie. Prawo nie pozostawia jednak obywateli bez możliwości uzyskania pomocy prawnej przewidując instytucję „pełnomocnika z urzędu”. Sąd ustanawia pełnomocnika z urzędu dla osób, których udowodniona trudna sytuacja materialna nie pozwala na opłacenie pełnomocnika „z wyboru”, a sytuacja procesowa wymaga udziału profesjonalnego pełnomocnika, czyli adwokata albo radcy prawnego.

Co zrobić, aby „dostać pełnomocnika z urzędu?”

Jeśli zdecydujemy się na wniesienie sprawy do sądu, wraz z pierwszym składanym pismem możemy złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Należy wtedy wypełnić oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i źródłach utrzymania, którego wzór możemy znaleźć w Internecie bądź w siedzibie sądu. Wniosek można złożyć także na rozprawie lub w trakcie toczącego się postępowania. Jeśli sąd uzna, że sytuacja materialna rzeczywiście nie pozwala na opłacenie honorarium adwokata czy radcy prawnego, a stopień skomplikowania sprawy jest na tyle wysoki, że jego udział jest konieczny, przydzieli pełnomocnika z urzędu i złoży wniosek do okręgowej izby radców prawnych bądź do okręgowej rady adwokackiej o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.