Jak zorganizować Boże Narodzenie?
4 grudnia, 2019
Wypożyczanie nart
16 stycznia, 2020

Nawozy do roślin

Zdecydowana większość gospodarzy w Polsce, jak i na świecie nie wyobraża sobie uprawy roślin bez zastosowania nawozów. W dawnych czasach rolnicy nie stosowali nawozów, lecz plony też nie były takie, jak dziś. Rośliny na przykład zbożowe bez nawozów były niskie, rzadkie i mało wydajne w kłos. To znaczy, że w kłosie było mało ziaren i były one mizerne. Dziś zboża są wysokie, gęste i bogate w kłos. Gdyż nawozy do roślin poprawiają wzrost roślin zbożowych i wydajność nawet kilkakrotnie w porównaniu z przeszłością. Dlatego nawozy są masowo stosowane. Nie stosuje się ich tylko w niektórych gospodarstwach ekologicznych. Gdzie stawia się na czystą ekologię. I uprawia rośliny, o nieskazitelnej czystości. Lecz takich czystych ekologicznie gospodarstw jest niewiele. W większości gospodarstw nie stosuje się pestycydów i chemicznych środków ochrony roślin, a z nawożeniem jest różnie. Co nie znaczy, że stosuje się wyłącznie sztuczne nawozy. Gdyż nawozy mogą być także naturalne. Czym są nawozy i jaką pełnią funkcję w rolnictwie? Nawożenie stosowane jest w celu zwiększenia jakości i wysokości plonów. Nawozy dla roślin wzbogacają glebę w niezbędne składniki. I tym samym polepszają właściwości gleby. Prawda jest taka, że roślinom potrzebne są różne wspomagające substancje, które stanowią pokarm dla gleby. Dzięki czemu wzbogaca i karmi ona rośliny na niej rosnące. Zawarte w nawozie składniki pokarmowe mogą być bezpośrednio przyswajane przez rośliny, albo dopiero po przemianach zachodzących w ziemi. Roślinom do wzrostu potrzebne są makroelementy i mikroelementy, jak azot, fosfor, potas, wapń, magnez, siarka, żelazo, cynk, chlor, miedź, bor, molibden. Rolnicy stosują różne nawozy. Nawozy mineralne zawierają proste i łatwo przyswajalne przez rośliny związki chemiczne. Niektóre nawozy usuwają z gleby toksyny, zmieniają jej odczyn, poprawiają strukturę gleby. Najważniejsze z nawozów mineralnych dzielą się na amonowe, saletrzane, saletrzano-amonowe, fosforowe, potasowe, magnezowe, siarkowe, amidowe. Natomiast nawozy naturalne, to obornik, gnojowica, kompost.

Więcej dowiesz się na: https://www.sklepogrodniczy.pl/nawozy-do-roslin/