6 września, 2018

Ojcostwo dziecka i instytucja zaprzeczenia ojcostwa – część I

Pojęcie ojcostwa Ojcostwo – odmiennie niż macierzyństwo – polega na genetycznym związku mężczyzny z dzieckiem, polegającym na posiadaniu w połowie genotypu cech pochodzących od określonego mężczyzny, […]
6 września, 2018

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wyróżnia się trzy przyczyny obligujące sąd do pozbawienia władzy rodzicielskiej: 1) wystąpienie trwałej przeszkody w jej wykonywaniu; 2) nadużywanie władzy rodzicielskiej; 3) rażące zaniedbywanie władzy rodzicielskiej […]
6 września, 2018

Czym jest instytucja zaprzeczenia macierzyństwa?

Zgodnie z art. 6112 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zaprzeczenia macierzyństwa można żądać tylko wówczas, jeżeli w akcie urodzenia jest wpisana jako matka kobieta, która […]
6 września, 2018

Kierowanie dzieckiem

W art. 96 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawodawca dookreślił obowiązek wychowania dziecka. Jednocześnie wskazał na konieczność „kierowania” dzieckiem. Obowiązek „kierowania” dotyczy udzielania dziecku […]
4 września, 2018

Zmiany w prawie spodkowym

W niedzielę 18.10.2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która wprowadza ważną zmianę w prawie spadkowym. Spadkobiercy, którzy nie złożą w terminie 6 miesięcy oświadczenia o […]
4 września, 2018

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Niekiedy Klienci, którzy przychodzą do mnie po poradę prawną dotyczącą rozwodu zadają mi to fundamentalne pytanie- „ile potrwa sprawa rozwodowa?“ Niestety na to pytanie nie ma […]
4 września, 2018

Nie stać mnie na adwokata

Chyba nikt nie chciałby być zmuszony do „chodzenia po sądach“. Niekiedy jednak sytuacja życiowa po prostu zmusza nas do załatwiania spraw na drodze sądowej. Świadomość prawna […]
4 września, 2018

Sąd opiekuńczy – tzn. jaki?

W przepisach dotyczących małoletnich często pojawia się termin „sąd opiekuńczy”. Warto od razu zauważyć, że nie jest to żaden rodzaj sądu jak np. sąd rejonowy, czy […]
4 września, 2018

Kto jest ojcem dziecka?

Polskie prawo rodzinne przyjmuje domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki. Jeśli zatem dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa, albo przed upływem 300 dni od […]