Sytuacja dziecka podczas rozwodu rodziców

Dorota Pospiech        11 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Rozpatrując różne aspekty postępowania o rozwód warto zastanowić się nad pozycją dzieci w procesie rozwodowym. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim dzieci małoletnie, czyli takie, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, bo to głównie ich sytuacja komplikuje się podczas rozwodu rodziców. Dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę z problemów małżeńskich rodziców, a nawet jeśli były świadkami kłótni czy chłodnego stosunku rodziców wobec siebie nawzajem, to i tak są zazwyczaj zaskoczone ich decyzją o rozwodzie. Dzieci czują się skrzywdzone, boją się rozstania matki i ojca i często nie potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji. W tych trudnych okolicznościach prawo zapewnia im ochronę, odnoszącą się zarówno do samego postępowania, jak i sytuacji dzieci po orzeczeniu rozwodu rodziców.

 

1) Dziecko jako świadek

Jeżeli chodzi o sam przebieg sprawy rozwodowej należy podkreślić, że dzieci, które nie ukończyły lat siedemnastu nie mogą być świadkami podczas procesu rozwodowego rodziców. Prawo chroni je przed trudną sytuacją opowiedzenia się po stronie któregoś z nich. Nie oznacza to jednak, że sąd nie będzie brał pod uwagę zdania dziecka. Sędzia może bowiem zarządzić przeprowadzenie dowodu z opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno- konsultacyjnego, gdzie odpowiednio przygotowani pracownicy po rozmowach zarówno z rodzicami jak i dziećmi przygotują specjalistyczną opinię dotyczącą sytuacji emocjonalnej dziecka. Sąd może także zarządzić wysłuchanie dziecka, nastąpi ono jednak nie na rozprawie, a podczas rozmowy z sędzią, bez obecności rodziców i pełnomocników stron.

 

2) Opieka nad dzieckiem

Podczas postępowania dowodowego sąd musi ustalić okoliczności dotyczące dzieci stron i ich sytuacji. Oznacza to, że sąd zajmie się kwestią władzy rodzicielskiej nad małoletnimi oraz obowiązkiem utrzymania dzieci. Władza rodzicielska zostanie pozostawiona w pełnym zakresie obojgu rodzicom jedynie na ich zgodny wniosek i po przedstawieniu przez nich porozumienia dotyczącego jej wykonywania. Sąd musi także ocenić czy rodzice będą po rozwodzie zdolni do współdziałania w sprawach dziecka. Jeśli małżonkowie są bardzo skonfliktowani lub nie chcą przedstawić wspólnego planu wychowawczego, nie zostanie im przyznana pełna władza rodzicielska. W takiej sytuacji władza rodzicielska jednego rodzica pozostanie pełna (jest to osoba, z którą dziecko po rozwodzie zamieszka), natomiast władza rodzicielska drugiego rodzica zostanie ograniczona do określonych przez sąd obowiązków i uprawnień względem małoletniego. Sąd orzeknie także o kontaktach rodziców z dzieckiem, zabezpieczając prawo dziecka do osobistej styczności z każdym z rodziców.

 

3) Alimenty

Jednym z postanowień wyroku rozwodowego jest określenie wysokości alimentów rodziców na każde z dzieci. Należy podkreślić, że obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu małżonkach, jednak ten, przy którym ustala się miejsce zamieszkania małoletniego po rozwodzie, w dużym stopniu wyczerpuje obowiązek alimentacyjny osobistymi staraniami o wychowanie dziecka.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: