Rozwód – co trzeba wiedzieć cz. II

Dorota Pospiech        25 lipca 2015        Komentarze (1)

Na jakiej podstawie sąd orzeka rozwód?

Warunkiem orzeczenia rozwodu jest stwierdzenie przez sąd, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego między stronami. Kluczowe są w tym wypadku słowa „trwały” i „zupełny”. Zupełny rozkład pożycia dotyczy ustania więzi w trzech podstawowych sferach: psychicznej (związanej z uczuciami małżonków), fizycznej (dotyczącej życia intymnego) i gospodarczej (inaczej ekonomicznej, a więc wspólne mieszkanie, zaciągnięte kredyty itp.). Trwały rozkład oznacza, że nie ma szans na odbudowanie więzi łączących do tej pory małżonków i nie ma żadnych podstaw by sądzić, że sytuacja może ulec poprawie.

 

Czy sąd może nie orzec rozwodu?

Sąd może nie udzielić rozwodu, jeżeli nie zostaną spełnione odpowiednie warunki, a więc nie nastąpi „trwały i zupełny” rozkład pożycia. Może się to zdarzyć w przypadku, gdy małżonkowie zbyt pochopnie podejmą decyzję o rozwodzie i podczas postępowania rozwodowego okaże się, że łącząca ich więź psychiczna nie wygasła.

Sąd może także nie orzec rozwodu mimo uznania trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, jeśli uzna, że:

  • miałoby na tym ucierpieć małoletnie dziecko,
  • rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (np. w sytuacji, kiedy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore i wymaga opieki współmałżonka, a rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę)
  • w przypadku, gdy rozwodu żąda tylko małżonek ponoszący winę za rozkład pożycia.

 

Jak długo trwa postępowanie rozwodowe?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Postępowanie rozwodowe może toczyć się kilka tygodni bądź nawet kilka lat. Wszystko zależy od specyfiki sprawy rozwodowej oraz tego, jak wiele kwestii będzie musiał rozstrzygnąć sąd w związku z rozpadem związku małżeńskiego.

 

Kiedy można złożyć pozew o rozwód z orzekaniem o winie?

Podstawą do złożenia takiego pozwu jest świadome, zawinione działanie lub zaniechanie działania przez jednego z współmałżonków. Do czynów uznawanych za winę podczas sprawy rozwodowej należą:

  • zdrada
  • agresywne zachowanie
  • groźby
  • alkoholizm
  • porzucenie małżonka bez powodu
  • odmowa współżycia małżeńskiego.

Małżonek, który wnosi pozew o rozwód z orzekaniem o winie musi przedstawić sądowi stosowne dowody, na podstawie których sąd może uznać jednego z współmałżonków za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Za dowód w sprawie rozwodowej można uznać m.in. zeznania świadków, dokumenty, raporty policyjne, obdukcje lekarskie, ale także zdjęcia, nagrania, billingi, wiadomości e-mail, wydruki wiadomości sms czy nawet zapisy z komunikatorów.

 

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Marek Listopad 2, 2015 o 17:53

Jeśli chodzi o długość trwania rozwodu, to z mojego doświadczenia jest to około 50 dni. Z tym, że u nas był rozwód bez orzekania o winie – jedna rozprawa, no i pa.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: