Rozwód – co trzeba wiedzieć cz. I

Dorota Pospiech        23 lipca 2015        Komentarze (0)

Popularność spraw rozwodowych może świadczyć o tym, że problem ten nie dotyczy już tylko „zepsutych zachodnich społeczeństw”, ale coraz częściej również polskich małżeństw. Jak podaje GUS w Polsce rozwodzi się rocznie ponad 60 tysięcy par. Na podstawie tych danych można stwierdzić, że brakuje nam jeszcze dużo do krajów uznawanych za światowych liderów w tej dziedzinie, niemniej jednak problem dotyczy znacznej grupy Polaków i Polek. Dlatego postanowiliśmy poruszyć kilka kwestii, które budzą wątpliwości i odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania.

 

Kto może wnieść pozew o orzeczenie rozwodu?

Każdy z małżonków może zażądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jeżeli zaistnieje trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Osoba żądająca rozwodu wnosi do sądu okręgowego pozew o rozwód.

 

Ile kosztuje pozew o rozwód?

Opłata sądowa od takiego pozwu wynosi 600 zł i ponosi ją osoba, która wnosi pozew. Kosztami sądowymi mogą być również obciążone obie strony, pod warunkiem, że sąd zaniecha orzekania o winie. W takiej sytuacji w wyroku rozwodowym sąd zarządzi od małżonka pozwanego zwrotu połowy opłaty sądowej (300 zł) na rzecz małżonka, który wnosił pozew do Sądu.

 

Jakie kwestie rozstrzyga sąd podczas sprawy rozwodowej?

1) Wina

Orzekając rozwód sąd rozstrzyga o tym, kto ponosi winę za rozkład pożycia. Jeżeli jednak oboje małżonkowie złożą zgodny wniosek, sąd zaniecha orzekania o winie.

2władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

Poza orzekaniem o winie lub jej braku, w wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga zawsze kwestie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, kontaktów rodziców z dziećmi oraz w jakiej wysokości każdy z małżonków ma partycypować w kosztach utrzymania dzieci.

3) Mieszkanie

Oprócz kwestii, o których mowa wyżej (o których sąd orzeka zawsze, bez wniosku stron), są także kwestie, które mogą zostać rozstrzygnięte w wyroku rozwodowym dopiero po złożeniu wniosku o odpowiedniej treści przez jedną ze stron, bądź zgodnego wniosku dwóch stron. Do kwestii orzekanych przez sąd na wniosek jednego małżonka należy eksmisja ze wspólnego mieszkania małżonka, który swoim nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne w nim zamieszkiwanie.

Jeżeli dwie strony złożą zgodny wniosek, sąd może w wyroku rozwodowym orzec o podziale wspólnego mieszkania stron. Może być ono przyznane jednemu z małżonków, pod warunkiem, że druga strona wyrazi zgodę na jego opuszczenie bez konieczności zapewnienia jej lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego.

4) Majątek

Ponadto na wniosek jednego z małżonków sąd może orzec w wyroku rozwodowym o podziale majątku wspólnego. Stanie się to jednak jedynie w sytuacji, kiedy sąd uzna, że przeprowadzenie podziału nie spowoduje zbędnego przedłużenia postępowania rozwodowego. Regułą jest jednak podział majątku wspólnego małżonków już po rozwodzie, w osobnym postępowaniu cywilnym.

 

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: