321
Masz problem prawny związany z Twoją rodziną? Nie wiesz jak go rozwiązać? Odwiedź nasza stronę lub skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci darmowej porady prawnej.
Wrzesień 6, 2018

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wyróżnia się trzy przyczyny obligujące sąd do pozbawienia władzy rodzicielskiej: 1) wystąpienie trwałej przeszkody w jej wykonywaniu; 2) nadużywanie władzy rodzicielskiej; 3) rażące zaniedbywanie władzy rodzicielskiej […]
Wrzesień 6, 2018

Czym jest instytucja zaprzeczenia macierzyństwa?

Zgodnie z art. 6112 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zaprzeczenia macierzyństwa można żądać tylko wówczas, jeżeli w akcie urodzenia jest wpisana jako matka kobieta, która […]
Wrzesień 6, 2018

Kierowanie dzieckiem

W art. 96 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawodawca dookreślił obowiązek wychowania dziecka. Jednocześnie wskazał na konieczność „kierowania” dzieckiem. Obowiązek „kierowania” dotyczy udzielania dziecku […]
Wrzesień 4, 2018

Zmiany w prawie spodkowym

W niedzielę 18.10.2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która wprowadza ważną zmianę w prawie spadkowym. Spadkobiercy, którzy nie złożą w terminie 6 miesięcy oświadczenia o […]