Odrzucenie lub przyjęcie spadku

Dorota Pospiech        09 września 2015        Komentarze (0)

Co oznacza „dziedziczenie ustawowe”?

Dziedziczenie ustawowe czy też „powołanie do spadku na podstawie ustawy” ma miejsce w przypadku, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, w którym wskazuje kto ma po nim dziedziczyć. W takiej sytuacji polski Kodeks Cywilny określa konkretnie kto ma otrzymać spadek według stopni pokrewieństwa i powinowactwa.

Czy spadkobierca może nie przyjąć spadku?

Możemy stać się spadkobiercami nawet w sytuacji, kiedy tego nie chcemy. Może to wynikać z powołania do spadku na podstawie testamentu lub w sytuacji, kiedy dziedziczymy na podstawie ustawy. Warto pamiętać, że w skład spadku mogą wchodzić nie tylko aktywa, ale także pasywa, co oznacza, że możemy odziedziczyć także długi jeśli zmarły takie posiadał. Aby ochronić spadkobierców od sytuacji, kiedy wbrew swojej woli dziedziczą oni długi spadkowe, ustawa przewiduje instytucję „odrzucenia spadku”. Oznacza to, że spadkobierca zrzeka się spadku po danej osobie i nie dziedziczy ani aktywów ani pasywów. Do dziedziczenia zostają wtedy powołani następni w kolejności spadkobiercy ustawowi. 

Jak odrzucić spadek?

Aby odrzucić spadek należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku u notariusza bądź przed sądem w toczącym się postępowaniu spadkowym. Należy pamiętać jednak, że odrzucić spadek można jedynie w terminie 6 miesięcy liczonych od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o tym, że jesteśmy spadkobiercami.

Co jeśli się nie zmieszczę w terminie 6 miesięcy na odrzucenie spadku?

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami kodeksu cywilnego jeśli spadkobierca nie złożył w terminie 6 miesięcy oświadczenia o odrzuceniu spadku, oznaczało to, że przyjmuje on spadek wprost, czyli z aktywami i pasywami. W październiku 2015 r. wchodzi w życie rewolucyjna zmiana w tym zakresie, dzięki której nieświadomi spadkobiercy, którzy nie złożą oświadczenia w terminie, przyjmą spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Co to znaczy „przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza”?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada za przejęty spadek tylko do wysokości jego aktywów. W sytuacji, kiedy spadkodawca pozostawia np. niespłacony kredyt oraz dom, bank będzie mógł wyegzekwować od spadkobiercy tylko tyle ile wart jest majątek spadkowy, czyli w tej sytuacji ile wart jest dom, pomimo tego, że dług znacznie przewyższa aktywa spadku.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: