Jak długo trwa sprawa rozwodowa?

Zbigniew Machowski        13 października 2015        Komentarze (1)

Niekiedy Klienci, którzy przychodzą do mnie po poradę prawną dotyczącą rozwodu zadają mi to fundamentalne pytanie- „ile potrwa sprawa rozwodowa?“ Niestety na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na czas trwania postępowania rozwodowego ma wpływ wiele czynników.

Po pierwsze Klienci bardzo często nie zdają sobie sprawy, że sam aspekt urzędniczy powoduje, że postępowanie może trwać wiele miesięcy. Zdarzają się sytuacje, kiedy już po złożeniu pozwu do sądu okres oczekiwania na dalsze kroki sądu tj. nadanie sygnatury, przesłanie odpisu pozwu dla drugiej strony oraz wyznaczenie terminu rozprawy wynosi kilka miesięcy. Ze względu na dużą ilość spraw oraz stosunkowo małą ilość sędziów, a także to, że sprawy rozwodowe rozpoznaje sąd okręgowy, który właściwością obejmuje duży obszar, terminy rozpraw wyznaczane są na kilka miesięcy wcześniej.

Następnym czynnikiem jest stopień skomplikowania sprawy o rozwód. Czy jest to sprawa z orzekaniem o winie, czy też bez orzekania o winie. Te pierwsze mogą trwać czasem nawet latami, ponieważ wiążą się z koniecznością powoływania różnych dowodów m.in. z zeznań świadków. Świadkowie mogą zamieszkiwać w różnych miejscach, a zatem mogą być przesłuchiwani przed sądami właściwymi dla ich miejsca zamieszkania. Wiąże się to zatem z koniecznością oczekiwania na wyznaczenie rozprawy przez każdy sąd odrębnie.

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na okres trwania sprawy o rozwód jest orzekanie o władzy rodzicielskiej i alimentach. Sprawy dotyczące małoletnich dzieci zawsze należą do tych bardziej skomplikowanych. Wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego obejmującego m.in. sporządzenie opinii psychologicznej przez ośrodek konsultacyjno-diagnostyczny, wysłuchanie małoletniego jeśli jego wiek na to pozwala, przesłuchanie świadków i in.

Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki należy stwierdzić, że sprawa rozwodowa może potrwać 3 miesiące, a z doświadczenia wiem, że zdarzają się i takie, które toczą się nawet 3 lata.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Student Prawa Listopad 30, 2015 o 12:48

Sprawa rozwodowa, sprawie rozwodowej nie równa. Wiele zależy od chęci porozumienia współmałżonków. Nie ma co ukrywać, że najdłużej trwają rozwody z orzeczeniem o winie – mogą się ciągnąć nawet latami a o ich powodzeniu nie da się z góry przesądzić.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: