Czym jest separacja?

Zbigniew Machowski        19 lutego 2016        Komentarze (0)

Jeśli zastanawiasz się nad rozstaniem ze swoim małżonkiem, ale nie jesteś jeszcze psychicznie gotowa/y na przechodzenie całej procedury związanej z orzeczeniem rozwodu – rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się wystąpienie o orzeczenie separacji.

Separacja, to potocznie tłumacząc taki rozwód „nie do końca” lub inaczej rozwód „ograniczony”. Jest to alternatywne, czasowe rozwiązanie pozwalające uniknąć rozwodu stron. Do orzeczenia przez sąd separacji konieczne jest wystąpienie zupełnego rozkładu pożycia małżonków. Co istotne, separacja z jednej strony – daje szansę na ewentualną naprawę związku, z drugiej jednak – orzeczenie separacji może stanowić wstęp do rozwodu, o który strona może wystąpić w każdym terminie.
Po orzeczeniu separacji małżeństwo wprawdzie formalnie trwa nadal, jednak małżonkowie nie mają już obowiązku wspólnego pożycia. Co oznacza to w praktyce? Oznacza to tyle, że małżonkowie mogą prowadzić oddzielne gospodarstwa domowe, mogą oni prowadzić zupełnie odrębne życia i oddzielnie zamieszkiwać.

 

Do najważniejszych, praktycznych skutków separacji należy:

  1. powstanie między małżonkami ustroju rozdzielności majątkowej. Polega on na tym, że każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty po orzeczeniu separacji i zarządza nim samodzielnie. Majątek wspólny nabyty sprzed orzeczenia separacji może ulec podziałowi (sądownie lub w drodze umowy między małżonkami)
  2.  brak jest prawnego domniemania, że dziecko urodzone przez żonę pozostającą w separacji jest dzieckiem męża,
  3.  ustaje dziedziczenie ustawowe małżonków.

 

Sąd orzekając separację ustala także:

  1.  sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków,
  2.  wysokość świadczenia alimentacyjnego na rzecz wspólnych małoletnich dzieci,
  3.  winę rozkładu pożycia.

Separacji nie można orzec jedynie w dwóch wypadkach:

  1. jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
  2. gdyby orzeczenie separacji było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

Warto zapamiętać:

  • w przypadku orzeczenia separacji małżonek nie ma możliwości powrotu do poprzedniego nazwiska, ani nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego,
  • jeśli jeden z małżonków po orzeczeniu separacji zaciągnie zobowiązania, wówczas drugi z małżonków nie odpowiada za jego długi.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: