Czy ojciec może uzyskać opiekę nad dziećmi?

Zbigniew Machowski        22 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Z doświadczenia wiem, że niestety sprawy o rozwód mogą toczyć się latami. Jednym z powodów przewlekłości postępowania jest dochodzenie winy rozpadu małżeństwa jednej ze stron. Sąd przeprowadza wtedy postępowanie dowodowe, które wiąże się z wzywaniem świadków, często z przesłuchaniami w różnych miastach, co zdecydowanie przedłuża postępowanie. Drugim powodem przewlekłości postępowania jest spór co do opieki nad dziećmi stron. Powszechnie uważa się, że dzieci powinny pozostać przy matce, zwłaszcza jeśli są to dzieci małe. Przeważa bowiem opinia, że dzieci takie mają bliższy kontakt z matką i bardziej potrzebują jej bliskości. Zdarza się jednak, że sąd może powierzyć opiekę nad dziećmi ojcu. Stopień związku emocjonalnego z rodzicami badany jest przez specjalistów z rodzinnego ośrodka diagnostycznego. Ponadto sąd słucha także dzieci, jeśli są na tyle dojrzałe, by było to możliwe. Jeden z moich klientów- ojciec dwóch córek w wieku szkolnym uczęszczających do podstawówki, decyzją Sądu Okręgowego uzyskał opiekę nad córkami, mimo że ich matka starała się, aby miejscem zamieszkania dziewczynek sąd ustalił jej każdorazowe miejsce zamieszkania. Zarówno powołani przez nas świadkowie, jak i opinia RODiK, a także zeznania dziewczynek potwierdziły, że łączy je silna więź z ojcem. Dowody wskazywały także na niedojrzałość matki, jej trudny charakter, a także na jej negatywne nastawianie dziewczynek wobec ojca. Matka dziewczynek w toku postępowania nie wyraziła także zgody na proponowaną przez nas mediację, co także mogło wpłynąć na decyzję sądu. Proces rozwodowy trwał prawie dwa lata, ale sąd potwierdził swoim wyrokiem, że ojcowie tak jak matki, mogą sprawować opiekę nad dziećmi i stworzyć z nimi silną więź emocjonalną.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: