Czy mogę zmienić wysokość alimentów?

Anna Kozbur        02 listopada 2015        Komentarze (0)

Niejednokrotnie spotykamy się z problemem wysokości alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, bądź wynikających z umowy, których wysokość jest nieadekwatna do potrzeb dziecka. Spowodowane może to być upływem czasu od momentu ustalania wysokości alimentów oraz wzrostem potrzeb dziecka. Inny będzie bowiem koszt utrzymania dziecka 3-letniego, a inny dziecka w wieku szkolnym bądź studenta. Wysokość alimentów nie jest ustalana raz i na zawsze.
Jeśli zaistnieje istotny wzrost potrzeb osoby zainteresowanej (czyli dziecka), bądź też posiadamy informacje o znacznym wzroście możliwości zarobkowych zobowiązanego, możemy wystąpić do sądu opiekuńczego z pozwem o podwyższenie alimentów. Przy ustalaniu wysokości alimentów brane są także pod uwagę możliwości zarobkowe osoby, która do ich płacenia jest zobowiązana.
Pozew jest zwolniony od opłaty sądowej. Należy załączyć do niego kserokopie wszelkich dokumentów poświadczających potrzeby małoletniego, a także zawrzeć wszelkie informacje dotyczące potrzeb małoletniego, a także sytuacji majątkowej i zarobkowej zobowiązanego do płacenia alimentów..

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: