Co to jest intercyza?

Zbigniew Machowski        28 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Wyjaśnić należy, że „intercyza” jest to słowo używane potocznie i jako takie formalnie nie funkcjonuje w polskim prawie. Mianem tym określa się umowę zwaną „umową majątkową małżeńską”.

Zgodnie z polskim prawem wraz z zawarciem związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa małżonków, czyli wszystko, co małżonkowie zgromadzą jest wspólne, zaczynając od mieszkania, poprzez wynagrodzenie. Małżeńska umowa majątkowa modyfikuje ustrój majątkowy małżeński i pójść może w wielu kierunkach: rozszerzenia lub ograniczenia albo wprowadzenia ustroju rozdzielności majątkowej albo rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Intercyza zawierana jest w formie aktu notarialnego – pod rygorem nieważności. Umowa ta może być zawarta zarówno jeszcze przed zawarciem małżeństwa, jak i w czasie jego trwania. Intercyzę można zawierać kilkakrotnie, wprowadzając kolejne zmiany w sytuacji prawno-majątkowej stron. Stronami małżeńskiej umowy majątkowej mogą być tylko małżonkowie lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Podpisanie intercyzy pozwala dla jednego z małżonków uniknąć problemów i komplikacji, w przypadku, gdy drugi z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i istnieje ryzyko wpadnięcia w spiralę zobowiązań finansowych. Wtenczas, jeżeli doszłoby do egzekucji komorniczej, wierzyciele nie mają prawa do zajęcia majątku współmałżonka. Zaznaczyć jedynie należy, że małżonek może powołać się wobec kontrahenta (wierzyciela) na istniejącą intercyzę tylko wtedy, gdy powiadomił kontrahenta o jej istnieniu w momencie zawierania z nim umowy.

Jeśli chodzi o koszty intercyzy, to wskazać należy, że kiedy decydują się na nią narzeczeni przed zawarciem małżeństwa, to koszt dla nich wyniesie ok. 500 zł. Natomiast jeśli decydują się na podpisanie intercyzy małżonkowie, wtedy koszt zależy od łącznej wartości majątku i jego rodzaju i tak wypunktować można:

- wartość majątku do 3 tys. zł – 100 zł;

- powyżej 3 tys. zł do 10 tys. zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 tys. zł;

- powyżej 10 tys. zł do 30 tys. zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 tys. zł;

- powyżej 30 tys. zł do 60 tys. zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 tys. zł;

- powyżej 60 tys. zł do 1 mln zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł;

- powyżej 1 mln zł do 2 mln zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł;

- powyżej 2 mln zł – 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 mln zł, nie więcej jednak niż 10 tys. zł.

Warto zapamiętać:

Minusem intercyzy jest jej znaczący wpływ na zdolność kredytową małżeństwa.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: