WŁADZA RODZICIELSKA

Koniec z odbieraniem dzieci rodzicom z powodu ubóstwa

Zbigniew Machowski        06 maja 2016        Komentarze (0)

W dniu 11 lutego 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowaną większością głosów (za głosowało 409 posłów, przeciw – 2, wstrzymało się 25 posłów), uchwalił zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, właśnie nowelizacja ta weszła w życie. Co najważniejsze, w myśl art. 1123 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli […]

Na czym polega zawieszenie władzy rodzicielskiej?

Zbigniew Machowski        20 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Sąd opiekuńczy może wydać orzeczenie o zawieszeniu władzy rodzicielskiej w razie wystąpienia po stronie jednego rodzica lub obojga rodziców, przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie tej władzy. Niezwykle istotne jest, by przeszkoda ta ma charakter przemijający, a z okoliczności sprawy wynika, że przeszkoda ta ustanie w niedługim, możliwym do określenia czasie, a w każdym razie przed osiągnięciem przez […]

Adopcja ze wskazaniem od 2016

Zbigniew Machowski        19 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Wraz z nadejściem nowego roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy dotyczące adopcji ze wskazaniem. Pierwotnie jej istota sprowadzała się do tego, że rodzice biologiczni dziecka mogli wskazać przed sądem opiekuńczym dowolne osoby, za ich zgodą, jako przysposabiających. W założeniu miał być to proces bardzo pożądany, ponieważ w ten sposób przyspieszało się procedurę adopcyjną – sąd opiekuńczy […]

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Zbigniew Machowski        23 grudnia 2015        Komentarze (0)

Szanowni Państwo, z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby ten rodzinny czas wypełniony był atmosferą ciepła i radości. Nowy Rok niech zaś przyniesie Państwu wiele sukcesów i pomyślności.

Kto jest ojcem dziecka?

Anna Kozbur        18 grudnia 2015        Komentarze (0)

Polskie prawo rodzinne przyjmuje domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki. Jeśli zatem dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa, albo przed upływem 300 dni od czasu jego ustania lub unieważnienia uważa się, że pochodzi z tego związku. Sytuacja komplikuje się, gdy zostanie orzeczona separacja. Podobnie jak przy rozwodzie, jeżeli dziecko urodzi się przed upływem […]