SPADKI

Odrzucenie lub przyjęcie spadku

Dorota Pospiech        09 września 2015        Komentarze (0)

Co oznacza „dziedziczenie ustawowe”? Dziedziczenie ustawowe czy też „powołanie do spadku na podstawie ustawy” ma miejsce w przypadku, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, w którym wskazuje kto ma po nim dziedziczyć. W takiej sytuacji polski Kodeks Cywilny określa konkretnie kto ma otrzymać spadek według stopni pokrewieństwa i powinowactwa. Czy spadkobierca może nie przyjąć spadku? Możemy […]

Testament i co dalej?

Anna Kozbur        03 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Powszechnie wiadome jest, że spadkodawca może, ale nie musi pozostawić testamentu. Jeżeli natomiast testamentu nie ma, do dziedziczenia powołani są tzn. spadkobiercy ustawowi, których katalog wymienia wprost Kodeks Cywilny. Bardzo często zdarza się, że spadkobiercy nie wiedzą, co mają zrobić z pozostawionym testamentem. Jak mają postąpić, aby zapisany im spadek stał się faktycznie ich własnością. Prawo […]

Post powitalny

Zbigniew Machowski        14 lipca 2015        Komentarze (0)

Kiedy podczas jednego z wielu dni spędzonych w mojej Kancelarii dostałem telefon z prozaicznym pytaniem na temat pewnego szczegółu istotnego dla sprawy rozwodowej (ze względu na to, że osoba, która wtedy dzwoniła na pewno rozpoznałaby w tej sytuacji siebie nie napiszę czego dotyczył ów szczegół), początkowo poczułem nieznaczne zniecierpliwienie. Nie wynikało ono z potrzeby odpowiedzi […]