ROZWODY

Pełna i ograniczona władza rodzicielska

Anna Kozbur        18 sierpnia 2015        Komentarze (0)

W poprzednim wpisie na temat sytuacji dziecka podczas rozwodu rodziców przedstawiliśmy jedynie zarys najważniejszych kwestii, które są poruszane podczas postępowania rozwodowego i dotyczą wspólnych małoletnich dzieci stron. Z naszych obserwacji wynika, że najwięcej wątpliwości budzi zazwyczaj kwestia ustalenia opieki nad dzieckiem i przyznania jej obojgu lub jednemu z rodziców. Nie ma w tym nic dziwnego, […]

Sytuacja dziecka podczas rozwodu rodziców

Dorota Pospiech        11 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Rozpatrując różne aspekty postępowania o rozwód warto zastanowić się nad pozycją dzieci w procesie rozwodowym. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim dzieci małoletnie, czyli takie, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, bo to głównie ich sytuacja komplikuje się podczas rozwodu rodziców. Dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę z problemów małżeńskich rodziców, a nawet jeśli były […]

Co może przyspieszyć sprawę rozwodową?

Dorota Pospiech        05 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Powody, dla których małżeństwo decyduje się na rozwód są zazwyczaj poważne i wynikają z obiektywnych przesłanek. Często zdarza się, że rozkład pożycia jest wynikiem winy jednej ze stron (np. w przypadku, gdy jeden z małżonków dopuścił się zdrady małżeńskiej lub w wyniku agresji i nadużywania alkoholu współmałżonka dalsze współżycie nie jest możliwe). Wtedy sprawy rozwodowe […]

Rozwód – co trzeba wiedzieć cz. II

Dorota Pospiech        25 lipca 2015        Komentarze (1)

Na jakiej podstawie sąd orzeka rozwód? Warunkiem orzeczenia rozwodu jest stwierdzenie przez sąd, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego między stronami. Kluczowe są w tym wypadku słowa „trwały” i „zupełny”. Zupełny rozkład pożycia dotyczy ustania więzi w trzech podstawowych sferach: psychicznej (związanej z uczuciami małżonków), fizycznej (dotyczącej życia intymnego) i gospodarczej (inaczej ekonomicznej, […]

Rozwód – co trzeba wiedzieć cz. I

Dorota Pospiech        23 lipca 2015        Komentarze (0)

Popularność spraw rozwodowych może świadczyć o tym, że problem ten nie dotyczy już tylko „zepsutych zachodnich społeczeństw”, ale coraz częściej również polskich małżeństw. Jak podaje GUS w Polsce rozwodzi się rocznie ponad 60 tysięcy par. Na podstawie tych danych można stwierdzić, że brakuje nam jeszcze dużo do krajów uznawanych za światowych liderów w tej dziedzinie, […]