Wrzesień 6, 2018

Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka

Z doświadczenia wiem, że zagadnienie dotyczące czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka może przysporzyć wielu problemów osobom, które nie do końca zdają sobie sprawę z jego […]
Wrzesień 6, 2018

Ojcostwo dziecka i instytucja zaprzeczenia ojcostwa – część II

Cel procesu o zaprzeczenie ojcostwa Celem procesu o zaprzeczenie ojcostwa jest usunięcie stanu prawnego niezgodnego z rzeczywistym biologicznym pochodzeniem dziecka, a więc uchylenie dotychczasowego ustalenia na […]
Wrzesień 6, 2018

Ojcostwo dziecka i instytucja zaprzeczenia ojcostwa – część I

Pojęcie ojcostwa Ojcostwo – odmiennie niż macierzyństwo – polega na genetycznym związku mężczyzny z dzieckiem, polegającym na posiadaniu w połowie genotypu cech pochodzących od określonego mężczyzny, […]
Wrzesień 6, 2018

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wyróżnia się trzy przyczyny obligujące sąd do pozbawienia władzy rodzicielskiej: 1) wystąpienie trwałej przeszkody w jej wykonywaniu; 2) nadużywanie władzy rodzicielskiej; 3) rażące zaniedbywanie władzy rodzicielskiej […]
Wrzesień 6, 2018

Czym jest instytucja zaprzeczenia macierzyństwa?

Zgodnie z art. 6112 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zaprzeczenia macierzyństwa można żądać tylko wówczas, jeżeli w akcie urodzenia jest wpisana jako matka kobieta, która […]
Wrzesień 6, 2018

Kierowanie dzieckiem

W art. 96 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawodawca dookreślił obowiązek wychowania dziecka. Jednocześnie wskazał na konieczność „kierowania” dzieckiem. Obowiązek „kierowania” dotyczy udzielania dziecku […]
Wrzesień 4, 2018

Zmiany w prawie spodkowym

W niedzielę 18.10.2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która wprowadza ważną zmianę w prawie spadkowym. Spadkobiercy, którzy nie złożą w terminie 6 miesięcy oświadczenia o […]
Wrzesień 4, 2018

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Niekiedy Klienci, którzy przychodzą do mnie po poradę prawną dotyczącą rozwodu zadają mi to fundamentalne pytanie- „ile potrwa sprawa rozwodowa?“ Niestety na to pytanie nie ma […]
Wrzesień 4, 2018

Nie stać mnie na adwokata

Chyba nikt nie chciałby być zmuszony do „chodzenia po sądach“. Niekiedy jednak sytuacja życiowa po prostu zmusza nas do załatwiania spraw na drodze sądowej. Świadomość prawna […]