Adopcja ze wskazaniem od 2016

Zbigniew Machowski        19 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Wraz z nadejściem nowego roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy dotyczące adopcji ze wskazaniem. Pierwotnie jej istota sprowadzała się do tego, że rodzice biologiczni dziecka mogli wskazać przed sądem opiekuńczym dowolne osoby, za ich zgodą, jako przysposabiających. W założeniu miał być to proces bardzo pożądany, ponieważ w ten sposób przyspieszało się procedurę adopcyjną – sąd opiekuńczy rozstrzygał o przysposobieniu małoletniego i predyspozycjach wskazanych osób. Zakładając, że rodzice biologiczni będą wskazywać osoby, które ich zdaniem są najlepszymi kandydatami do opieki i wychowania dziecka, pominięty został udział ośrodków adopcyjnych, których zadanie polega na sporządzaniu opinii kwalifikujących potencjalnych rodziców adopcyjnych i przeprowadzaniu wymaganych przepisami szkoleń. Jak się okazało, rzeczywistość zweryfikowała wyobrażenie o niezaprzeczalnych zaletach adopcji ze wskazaniem. Instytucja prawna mająca dobro dziecka za największą wartość, dała możliwość do rozkwitu podziemia adopcyjnego, zaprzeczając intencjom ustawodawcy. W Internecie pojawiały się ogłoszenia o sprzedaży dzieci, a legalizacja tego procederu następowała na podstawie omawianej procedury – z racji tego, że rodzice biologiczni mogli wskazać przed sądem dowolne osoby, a w tym i takie, które, oczywiście nieoficjalnie, wzięły udział w tej nielegalnej transakcji.

O tym procederze od lat informował Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak, który apelował o zmianę przepisów, podkreślając, że dotychczas żadne instytucje nie miały kontroli nad tym rodzajem przysposobienia. W sukurs przyszła posłanka Magdalena Kochan, która zainicjowała przygotowanie nowelizacji w sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. Uchwalenie zmian Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego nastąpiło 24 lipca 2015 r., dzięki czemu od 2016 r. adopcja ze wskazaniem jest możliwa tylko przez krewnych lub małżonków rodziców, a kandydatura każdej innej osoby musi zostać zweryfikowana przez odpowiedni ośrodek adopcyjny. Co więcej, o toczących się postępowaniach w sprawach, w których wniosek o przysposobienie dotyczy dziecka niezgłoszonego do ośrodka adopcyjnego, sąd opiekuńczy zawiadamia prokuratora. Tym sposobem ukróci się nielegalne transfery dzieci, a także otoczy wzmożoną opieką i kontrolą te, które w przyszłości będą przechodziły przez procedury adopcyjne.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: