Kwiecień 2016

Co to jest intercyza?

Zbigniew Machowski        28 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Wyjaśnić należy, że „intercyza” jest to słowo używane potocznie i jako takie formalnie nie funkcjonuje w polskim prawie. Mianem tym określa się umowę zwaną „umową majątkową małżeńską”. Zgodnie z polskim prawem wraz z zawarciem związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa małżonków, czyli wszystko, co małżonkowie zgromadzą jest wspólne, zaczynając od mieszkania, poprzez wynagrodzenie. Małżeńska umowa majątkowa […]

Jakie są przyczyny uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia?

Zbigniew Machowski        21 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Niegodność dziedziczenia opiera się na założeniu, że w pewnych sytuacjach względy natury etycznej przemawiają za pozbawieniem określonej osoby zdolności do dziedziczenia po otwarciu spadku. Należy podkreślić, że konkretna przyczyna uznania za niegodnego musi obciążać danego spadkobiercę, wynikać z jego własnego zachowania czy postępowania. Co istotnie, nie można natomiast żądać uznania spadkobiercy za niegodnego z powodu […]

Na czym polega zawieszenie władzy rodzicielskiej?

Zbigniew Machowski        20 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Sąd opiekuńczy może wydać orzeczenie o zawieszeniu władzy rodzicielskiej w razie wystąpienia po stronie jednego rodzica lub obojga rodziców, przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie tej władzy. Niezwykle istotne jest, by przeszkoda ta ma charakter przemijający, a z okoliczności sprawy wynika, że przeszkoda ta ustanie w niedługim, możliwym do określenia czasie, a w każdym razie przed osiągnięciem przez […]

Adopcja ze wskazaniem od 2016

Zbigniew Machowski        19 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Wraz z nadejściem nowego roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy dotyczące adopcji ze wskazaniem. Pierwotnie jej istota sprowadzała się do tego, że rodzice biologiczni dziecka mogli wskazać przed sądem opiekuńczym dowolne osoby, za ich zgodą, jako przysposabiających. W założeniu miał być to proces bardzo pożądany, ponieważ w ten sposób przyspieszało się procedurę adopcyjną – sąd opiekuńczy […]

Ile trwa obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka?

Zbigniew Machowski        04 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Zgodnie z przepisami, czas trwania obowiązku alimentacyjnego w odniesieniu do małżonka uznanego za winnego rozkładu pożycia, zarówno gdy świadczy on na rzecz drugiego winnego małżonka, jak i w sytuacji świadczeń na rzecz małżonka nie ponoszącego tej winy, nie jest z góry ograniczony żadnym terminem. Wyjątkowo i tylko w jednym wypadku, a mianowicie jeżeli zobowiązanym do […]