Listopad 2015

o zachowku słów kilka

Anna Kozbur        25 listopada 2015        Komentarze (0)

Wiele osób zastanawia się, czym właściwie jest zachowek i kto może się o niego starać. Przepis kodeksu cywilnego stanowi, że „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by […]

Czy mogę zmienić wysokość alimentów?

Anna Kozbur        02 listopada 2015        Komentarze (0)

Niejednokrotnie spotykamy się z problemem wysokości alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, bądź wynikających z umowy, których wysokość jest nieadekwatna do potrzeb dziecka. Spowodowane może to być upływem czasu od momentu ustalania wysokości alimentów oraz wzrostem potrzeb dziecka. Inny będzie bowiem koszt utrzymania dziecka 3-letniego, a inny dziecka w wieku szkolnym bądź studenta. Wysokość alimentów nie jest […]