Wrzesień 2015

Nie stać mnie na adwokata!

Anna Kozbur        24 września 2015        Komentarze (0)

Chyba nikt nie chciałby być zmuszony do „chodzenia po sądach“. Niekiedy jednak sytuacja życiowa po prostu zmusza nas do załatwiania spraw na drodze sądowej. Świadomość prawna obywateli w Polsce nie jest niestety wysoka. Na pewno brakuje zajęć w szkołach, upowszechniających znajomość wiedzy o naszych prawach i obowiązkach. Wiele osób znajduje się w sytuacji finansowej niepozwalającej im na […]

Sąd opiekuńczy, tzn. jaki?

Anna Kozbur        17 września 2015        Komentarze (0)

W przepisach dotyczących małoletnich często pojawia się termin „sąd opiekuńczy”. Warto od razu zauważyć, że nie jest to żaden rodzaj sądu jak np. sąd rejonowy, czy okręgowy. Niecelowe jest zatem szukanie sądu opiekuńczego w obrębie swojej miejscowości. Sądem opiekuńczym będzie każdy sąd miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć. Dla spraw dotyczących małoletnich właściwym jest […]

Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka

Zbigniew Machowski        16 września 2015        Komentarze (0)

Z doświadczenia wiem, że zagadnienie dotyczące czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka może przysporzyć wielu problemów osobom, które nie do końca zdają sobie sprawę z jego powagi. Małoletnie dziecko pozostające pod opieką prawną swoich przedstawicieli ustawowych, którymi zazwyczaj są rodzice, może stać się np. stroną umowy darowizny, czy spadkobiercą. Są to dwa główne źródła, z […]

Odrzucenie lub przyjęcie spadku

Dorota Pospiech        09 września 2015        Komentarze (0)

Co oznacza „dziedziczenie ustawowe”? Dziedziczenie ustawowe czy też „powołanie do spadku na podstawie ustawy” ma miejsce w przypadku, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, w którym wskazuje kto ma po nim dziedziczyć. W takiej sytuacji polski Kodeks Cywilny określa konkretnie kto ma otrzymać spadek według stopni pokrewieństwa i powinowactwa. Czy spadkobierca może nie przyjąć spadku? Możemy […]

Czy można uzyskać „rozwód kościelny”?

Anna Kozbur        04 września 2015        Komentarze (0)

Wśród osób, które starają się o rozwód są również takie, które oprócz małżeństwa cywilnego są związane związkiem sakramentalnym. Być może z racji popularnego nazewnictwa, które obejmuje zarówno ślub cywilny, kościelny, jak i konkordatowy istnieje też potoczne sformułowanie „rozwód kościelny” będące odpowiednikiem świeckiej procedury. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z nauczeniem Kościoła Katolickiego małżeństwo sakramentalne jest […]