Sierpień 2015

Jaki sąd rozstrzyga sprawy o rozwód?

Anna Kozbur        29 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Właściwość miejscowa, właściwość rzeczowa sądu, sądy okręgowe, rejonowe,  apelacyjne, administracyjne. Te nazwy bardzo często nic nam nie mówią. A powinny. Bardzo ważne jest bowiem jaki sąd, jaką sprawę może rozpoznać. Sprawy rozwodowe rozpoznaje  sąd okręgowy. Pozew o rozwód składa się do sądu okręgowego właściwego dla miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków, jeżeli jedno z nich nadal […]

Właściwość sądu- co to takiego?

Dorota Pospiech        25 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Bardzo często zdarza się słyszeć określenie „właściwość sądu”, czy też „sąd właściwy”. Co to faktycznie znaczy? Przepisy określają dokładnie, jaki sąd rozstrzyga jaką sprawę – jest to właśnie „właściwość sądu”. Inaczej mówiąc, sąd właściwy to taki, który jest odpowiedni pod względem rodzaju sprawy oraz miejsca, w którym sprawa będzie rozpatrywana. Wyróżniamy „właściwość rzeczową” polegającą na […]

Czy ojciec może uzyskać opiekę nad dziećmi?

Zbigniew Machowski        22 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Z doświadczenia wiem, że niestety sprawy o rozwód mogą toczyć się latami. Jednym z powodów przewlekłości postępowania jest dochodzenie winy rozpadu małżeństwa jednej ze stron. Sąd przeprowadza wtedy postępowanie dowodowe, które wiąże się z wzywaniem świadków, często z przesłuchaniami w różnych miastach, co zdecydowanie przedłuża postępowanie. Drugim powodem przewlekłości postępowania jest spór co do opieki […]

Pełna i ograniczona władza rodzicielska

Anna Kozbur        18 sierpnia 2015        Komentarze (0)

W poprzednim wpisie na temat sytuacji dziecka podczas rozwodu rodziców przedstawiliśmy jedynie zarys najważniejszych kwestii, które są poruszane podczas postępowania rozwodowego i dotyczą wspólnych małoletnich dzieci stron. Z naszych obserwacji wynika, że najwięcej wątpliwości budzi zazwyczaj kwestia ustalenia opieki nad dzieckiem i przyznania jej obojgu lub jednemu z rodziców. Nie ma w tym nic dziwnego, […]

Sytuacja dziecka podczas rozwodu rodziców

Dorota Pospiech        11 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Rozpatrując różne aspekty postępowania o rozwód warto zastanowić się nad pozycją dzieci w procesie rozwodowym. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim dzieci małoletnie, czyli takie, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, bo to głównie ich sytuacja komplikuje się podczas rozwodu rodziców. Dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę z problemów małżeńskich rodziców, a nawet jeśli były […]