Separacja a rozwód – istotne różnice.

Zbigniew Machowski        06 marca 2016        Komentarze (0)

W ostatnich kilku wpisach przedstawialiśmy Państwu instytucję rozwodu oraz instytucję separacji. W dzisiejszym wpisie postanowiliśmy przeciwstawić obie te instytucje i wykazać istotne różnice.

1. Możliwość zawarcia nowego małżeństwa:
po orzeczeniu rozwodu można ponowne zawrzeć nowy związek małżeński, natomiast po orzeczeniu separacji nie istnieje taka możliwość.

2. Przebieg sprawy przed sądem:
orzeczenie rozwodu możliwe jest tylko po przeprowadzeniu procesu sądowego i kończy się wyrokiem. Konieczne jest wykazanie, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Sąd podczas rozprawy zawsze przesłuchuje małżonków, może także skorzystać z przeprowadzenia dowodu z dokumentów czy świadków. Natomiast separację można uzyskać w dwóch trybach postępowania: nieprocesowym lub normalnym procesie (kończącym się wyrokiem). W trybie nieprocesowym małżonkowie występują z wnioskiem o orzeczenie separacji, po czym sąd wydaje postanowienie. Jest to możliwe, jeśli małżonkowie są zgodni i nie mają wspólnych małoletnich dzieci. Ponadto, by uzyskać separację małżonkowie nie muszą wykazywać, że rozkład ich pożycia jest trwały, a jedynie zupełny.

3. Zmiana nazwiska:
po orzeczeniu rozwodu małżonkowie mogą wrócić do nazwiska, którym posługiwali się przed zawarciem związku małżeńskiego. Można tego dokonać poprzez złożenie stosownego wniosku przed Kierownikiem USC w terminie 3 miesięcy po orzeczeniu rozwodu. W przypadku orzeczenia separacji, powrót do poprzedniego nazwiska nie jest możliwy.

4. Wzajemna pomoc małżonków:
po orzeczeniu rozwodu między małżonkami nie istnieje żaden obowiązek wzajemnej pomocy. Po orzeczeniu separacji natomiast małżonkowie zawsze obowiązani są do wzajemnej pomoc, jeśli przemawiają za tym względy słuszności. Pojęcie zasady słuszności jest nieostre i może dotyczyć wielu sytuacji. Dla przykładu może być to poważna choroba lub niepełnosprawność małżonka. Ponadto od obowiązku pomocy nie można się zwolnić mimo, że między małżonkami może istnieć sytuacja konfliktowa.

5. Obowiązek alimentacyjny:
po orzeczeniu rozwodu, kwestia alimentów wobec małżonka może być ograniczona czasowo, natomiast po orzeczeniu separacji nie. Czasowe ograniczenie oznacza, że alimentacja orzeczona pomiędzy małżonkami, wobec których zaniechano orzeczenia winy wygasa po upływie 5 lat po orzeczeniu rozwodu oraz wskutek zawarcia nowego związku małżeńskiego przez uprawnionego.

Warto zapamiętać:
w przypadku orzeczenia rozwodu małżeństwo przestaje istnieć, a w przypadku orzeczenia separacji małżonkowie mają jeszcze szansę na przemyślenie i uratowanie ich związku małżeńskiego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: